Zonulin- test för att utvärdera förekomst av "läckande tarm"

Zonulin är ett pålitligt test för att påvisa förekomsten av ökad tarmpermeabilitet (kallas även för läckande tarm). Du kan göra detta test enskilt eller kombinera det med andra avföringsprover som t.e.x CSAPx2.
 
Zonulin är ett protein som syntetiseras i tarm- och leverceller, som reversibelt reglerar intestinal permeabilitet och är en nyckelbiomarkör för tarmslemhinnans genomsläpplighet och har associerats med både celiaki, icke-celiacglutenkänslighet och andra gastrointestinala och systemiska tillstånd.
 
Höga nivåer av zonulin har förknippats med ökad tarmpermeabilitet eftersom zonulin inducerar nedbrytningen av korsningarna mellan tarmepitelceller. Flera autoimmuna, inflammatoriska och neoplastiska sjukdomar har associerats med förhöjda nivåer av zonulin eller bevis på ökad intestinal permeabilitet. Dessa inkluderar celiaki, typ 1 diabetes och juvenil icke alkoholhaltig fettsleversjukdom. Dessutom samlas bevis för att stödja en koppling med multipel skleros, reumatoid artrit, astma och inflammatorisk tarmsjukdom.
 
Zonulinnivåerna kan vara högre hos överviktiga vuxna och hos vuxna med glukosintolerans.
Förhöjda serumnivåer av zonulin och ökad permeabilitet observeras vanligtvis hos patienter som riskerar att utveckla Crohns sjukdom eller typ 1-diabetes före symtomstart.
Zonulinnivåer kan även öka med kortikosteroidanvändning.
 
Cellreceptorer för zonulin finns i tunntarmen, hjärtat och hjärnan. Zonulinfrisättning från epitelet kan utlösas av gliadinfragment eller genom vidhäftning av bakterier till epitelcellsytan.

Enkla sockerarter, natrium, emulgeringsmedel, mikrobiellt transglutaminas, och nanopartiklar för livsmedelstillsatser är kända för att kunna störa tarmbarriärfunktionen.
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:


- Celiaki
- Glutenkänslighet
- IBS och andra tarmbesvär
- Livsmedelintoleranser
- Hudproblem
- Typ I och Typ II diabetes
- Glukosintolerans eller insulinresistens hos vuxna
- Juvenil fettsleversjukdom (ej orsakad av alkohol)
- Fetma
- Multipel skleros, Reumatoid artrit, astma och andra autoimmuna sjukdomar
- Inflammatorisk tarmsjukdom

 

Så går det till:

 

Testet gör du hemma i lugn och ro genom ett avföringsprov. Provsvar kommer inom

c.a 3 veckor i digital form.


Pris för testet: 135 EURO. Förbetald frakt av provet till laboratoriet tillkommer (c.a 17 EURO) och du kommer att få en faktura utav labbserviceföretaget. 

Observera: Både instruktioner samt provsvar är på engelska. 


Du beställer testet genom att skicka ett mail. 

Genom att göra en beställning godkänner du våra allmänna villkor.

CSAPx2 - Comprehensive Stool Analysis & Parasitology x2 

 

För utvärdering av mag- tarmhälsa samt eventuell parasitförekomst. 
 

- Matspjälkningsfunktion 

- Absorptionsförmåga

- Irritabelt tarmsyndrom (IBS) 

- Överväxt av bakterier & svamp

- Immunfunktion i matsmältningskanalen 

- Obalans i tarmens mikrobiota (tarmdysbios) 

- Parasitförekomst 

 

Detta testet ger viktig information om effektiviteten i matsmältningen genom mätning av fekala nivåer av elastas (bukspottskörtelns funktion), samt förekomst av fett, muskel och vegetabiliska fibrer och kolhydrater i avföringen.
 
Inflammation kan väsentligt öka tarmslemhinnans permeabilitet och minska upptaget av näringsämnen i tarmen.
Graden av inflammation, oavsett om den är orsakad av patogener eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kan utvärderas och övervakas genom undersökning av nivåerna av biomarkörer som lysozym, laktoferrin, vita blodkroppar och slem. 


Dessa markörer kan användas för att skilja mellan inflammation i samband med potentiellt livshotande inflammatorisk tarmsjukdom (inflammatory bowel disease -IBD) och mindre allvarlig inflammation som kan associeras med irritabelt tarmsyndrom/irritable bowel syndrome (IBS), vilket ofta beror på närvaron av patogener.
 
Testet kan vara värdefullt vid följande tillstånd:


- Autoimmun sjukdom
- Matallergi eller födoämnesöverkänslighet
- Tarmsjukdom eller IBS
- Inflammation
- Ledvärk
- Näringsbrister
- Toxisk överbelastning

Här kan du se hur ett provsvar ser ut. 
 

Så går det till:

 

Testet gör du hemma i lugn och ro genom 2 st avföringsprov. Provsvar kommer inom

c.a 3 veckor i digital form.


Pris för testet: 370 EURO. Förbetald frakt av provet till laboratoriet tillkommer (c.a 17 EURO) och du kommer att få en faktura utav labbserviceföretaget. 

Observera: Både instruktioner samt provsvar är på engelska. 


Du beställer testet genom att mejla mig. 

Genom att göra en beställning godkänner du våra allmänna villkor.

Är du inte klient hos mig så tillkommer en administrations avgift på 300 kr för alla tester. 

Kontakt

Mest Läst

Övrigt

  • Black Instagram Ikon
  • Black Facebook Ikon

© 2020 Holistiska Närings Kliniken Sverige AB